1900-1950, Графикa, Рисунка

Александър Божинов – Убийство

Датировка: 20-те години на XX век
Техника и материал: графика
Размер: 15,5 х 12
Подпис: долу вдясно
Цена: 3 000 лв.
Направи Заявка >>