1900-1950, Живопис

Борис Денев – Копривщица

Датировка: 40-те г. на ХХ в.
Техника и материал: масло, платно
Размер: 22 х 30,5
Подпис: долу вдясно
Цена: 12500 лв.
Направи Заявка >>