1900-1950, Графикa, Рисунка

Васил Иванов – Цикъл Космос 1

Датировка: 60-те години на XX век
Техника и материал: бяла креда на фото хартия
Размер: 19 х 27
Подпис: –
Цена: 250 лв.
Направи Заявка >>