1950-2000, Графикa, Рисунка

Васил Иванов – Цикъл Космос 2

Датировка: 60-те години на XX век
Техника и материал: креда на хартия
Размер: 18 х 28
Подпис: долу вдясно
Цена: 600 лв.
Направи Заявка >>