1950-2000, Графикa, Рисунка

Васил Иванов – Цикъл Космос 4

Датировка: 60-те години на XX век
Техника и материал: креда на хартия
Размер: 22 х 22
Подпис: долу вдясно
Цена: 600 лв.
Направи Заявка >>