1900-1950, Живопис

Дечко Узунов – Мадона

Датировка: 40-те г. на ХХ в.
Техника и материал: акварел, картон
Размер: 22 х 23
Подпис: долу вдясно
Цена: 6500 лв.
Направи Заявка >>