1900-1950, Живопис

Дечко Узунов – Селяни

Датировка: 40-те г. на ХХ в.
Техника и материал: акварел, картон
Размер: 28,5 х 22
Подпис: долу вдясно
Цена: 3900 лв.
Направи Заявка >>