1900-1950, Графикa, Рисунка

Жул Паскин – Човекът с бомбето

Датировка: 20-те г. на ХХ в.
Техника и материал: графика, хартия
Размер: 20 х 14
Подпис: –
Цена: 2500 лв.
Направи Заявка >>