1900-1950, Живопис

Иван Милев – Венеция

Датировка: 1924 г.
Техника и материал: темпера+туш, картон
Размер: 33 x 36
Подпис: –
Цена: 39000 лв.
Направи Заявка >>