1950-2000, Графикa, Рисунка

Натюрморт – Елка Найденова

Датировка: 70-те години на XX век
Техника и материал: пастел
Размер: 38 x 26 см
Подпис: долу вдясно
Цена: 600 лв.
Направи Заявка >>