1950-2000, Живопис

Портрет на жена в носия – Григор Спиридонов

Датировка: 70-те години на XX век
Техника и материал: масло, платно
Размер: 110 х 65
Подпис: на гърба
Цена: 1100 лв.
Продадено