1950-2000, Живопис

Портрет на жена – Лиляна Дичева

Датировка: 70-те години на XX век
Техника и материал: масло, дъска
Размер: 76 х 62
Подпис: на гърба
Цена: 1500 лв.
Направи Заявка >>