1950-2000, Живопис

Портрет на майка с дете

Датировка: 60-те години на XX век
Техника и материал: масло, платно
Размер: 70 х 50
Подпис: неизвестен автор
Цена: 350 лв.
Направи Заявка >>