1900-1950, Живопис

Радомир Мандов – Пастири

Датировка: Началото на XX век
Техника и материал: масло на шперплат
Размер: 85 x 120 см
Подпис: долу вдясно
Цена: 7 500 лв.
Направи Заявка >>