Живопис, След 2000

Самодиви – Кирил Карамфилов Кирилов – Кала

Датировка: 2010 г.
Техника и материал: масло на ленено платно; златен, бронзов и сребърен варак.
Размер: 92 х 92 см
Подпис: долу вдясно
Цена: 2200 лв.
Направи Заявка >>