Живопис, След 2000

Спомен – Лидия Симеонова

Датировка: 2002
Техника и материал: акрил, фазер
Размер: (с рамка) 108×80 см.
Подпис: на гърба
Цена: 2200 USD
Направи Заявка >>