1900-1950, Графикa, Рисунка

Васил Иванов – Бит и Душевност 1

Датировка: 40-те години на XX век
Техника и материал: бяла креда на фото хартия
Размер: 20 х 30
Подпис:
Цена: 600 лв.
Продадено!